Table of contents
1 List of Prime Ministers of Poland

List of Prime Ministers of Poland

See also: Presidents of Poland


Prime Ministers of semi-independent Kingdom of Poland (Nov. 5 1916 - 1918)

November, 1917   - March, 1918    Jan Kucharzewski
October 23, 1918  - November, 1918  Józef Świerzyński

Prime Ministers of the 2nd Republic of Poland (1918 - 1939)

November 6/7, 1918 - November 18, 1918 Ignacy Daszyński
November, 1918   - January, 1919   Jędrzej Moraczewski
January, 1919   - November, 1919  Ignacy Paderewski
December, 1919   - June, 1920    Leopold Skulski
June, 1920     - July, 1920    Władysław Grabski
July, 1920     - September, 1921  Wincetny Witos
September, 1921  - June, 1922    Antoni Ponikowski
June, 1922     - July, 1922    Artur Śliwiński
July, 1922     - December, 1922  Julian Nowak
December, 1922   - May, 1923     Władysław Sikorski
May, 1923     - December, 1923  Wincetny Witos
December, 1923   - November, 1925  Władysław Grabski
November, 1925   - May, 1926     Aleksander Skrzyński
May, 1926               Wincenty Witos
May, 1926     - September, 1926  Kazimierz Bartel
October, 1926   - June, 1928    Józef Piłsudski
June, 1928     - April, 1929    Kazimierz Bartel
April, 1929    - December, 1929  Kazimierz Świtalski
December, 1929   - March, 1930    Kazimierz Bartel
March, 1930    - August, 1930   Walery Sławek
August, 1930    - December, 1930  Józef Piłsudski
December, 1930   - May, 1931     Walery Sławek
May, 1931     - May, 1933     Aleksander Prystor 
May, 1933     - May, 1934     Janusz Jędrzejewicz
May, 1934     - March, 1935    Leon Kozłowski
March, 1935    - October, 1935   Walery Sławek
October, 1935   - May, 1936     Marian Zyndram - Kościałkowski
May, 1936     - September, 1939  Felicjan Sławoj - Składkowski

Prime Ministers of Polish Government in Exile (1939 - 1990)

September, 1939 - July, 1943   Władysław Sikorski
July, 1943    - November, 1944 Stanisław Mikołajczyk
November, 1944  - 1947      Tomasz Arciszewski
1947       - 1949      Tadeusz Komorowski
1949                Tadeusz Tomaszewski 
1949       - 1954      Roman Odzierzyński
1954                Jerzy Hryniewski
1954       - 1955      Stanisław Mackiewicz
1955                Hugon Hanke 
1955       - 1956      Antoni Pająk
1956       - 1970      Aleksander Zawisza
1970       - 1972      Zygmunt Muchniewski
1972       - 1976      Alfred Urbański
1976       - 1986      Kazimierz Sabbat
1986       - 1990      Edward Szczepanik

Prime Ministers of the People's Republic of Poland (1944 - 1989)

July, 1944    - February, 1947  Edward Osóbka-Morawski
February, 1947  - November, 1952  Józef Cyrankiewicz
November, 1952  - March, 1954    Bolesław Bierut
March, 1954    - December, 1970  Józef Cyrankiewicz
December, 1970  - February, 1980  Piotr Jaroszewicz
February, 1980  - August, 1980   Edward Babiuch
September, 1980  - February, 1981  Józef Pińkowski
February, 1981  - November, 1985  Wojciech Jaruzelski
November, 1985  - September, 1988  Zbigniew Messner
September, 1988  - August, 1989   Mieczysław Rakowski
August, 1989             Czesław Kiszczak1

Prime Ministers of the 3rd Republic of Poland (since 1989)

August 24, 1989  - December 14, 1990 Tadeusz Mazowiecki
January 12, 1991 - December 5, 1991 Jan Krzysztof Bielecki
December 23, 1991 - June 5, 1992   Jan Olszewski
June 5, 1992   - July 10, 1992   Waldemar Pawlak1
July 11, 1992   - October 25, 1993 Hanna Suchocka
October 26, 1993 - March 1, 1995   Waldemar Pawlak
March 4, 1995   - January 26, 1996 Józef Oleksy
February 15, 1996 - October 17, 1997 Włodzimierz Cimoszewicz
October 17, 1997 - October 19, 2001 Jerzy Buzek 
October 19, 2001 -          Leszek Miller


1 - failed to form a cabinet